Plemeno Welsh Corgi je na Slovensku pomerne neznáme, čo je dané aj jeho malým rozšírením na našom území. V tejto sekcii nájdete základné informácie o histórii corgi, ako aj o platných štandardoch plemena v súčasnosti a ďalšie základné informácie.