CAYENNE CHILLI KASMIR MORAVIA (chovná fena/brood bitch)

Pre viac informácii o Chilli kliknite na obrázok / For more information about Chilli click on the picture:

1417803_10206802276681664_3844790387753318620_o

DARMANIA Z IREXU (chovná fena/brood bitch)

Pre viac informácii o Anie kliknite na obrázok / For more information about Anie click on the picture: