Čo je to Preukaz pôvodu?

Preukaz pôvodu psa je niečo ako psí rodný list, je to verejná listina a musí byť minimálne trojgeneračný (zobrazuje rodokmeň psa). Preukazy o pôvode psa vydávané slovenskými plemennými knihami sú štvorgeneračné. Každý preukaz o pôvode psa obsahuje základné dôležité údaje o psovi, ako je plemeno, meno psa, číslo zápisu, dátum narodenia, tetovacie číslo alebo číslo čipu, pohlavie, farba a druh srsti a tiež meno a adresa chovateľa.
Chov čistokrvných psov na Slovensku koordinuje Slovenská kynologická jednota. Preukaz pôvodu vydáva plemenná kniha, nie veterinár.

Preukaz o pôvode (rodokmeň) dostáva iba obmedzené množstvo šteniat z vrhu? Šteniatka nadbytočné alebo posledne narodené nie?

Všetky šteniatka, ktoré sa narodili zo spojenia rodičov s preukazom o pôvode a so splnenými podmienkami do chovu, dostávajú preukaz o pôvode. Samozrejme, musia sa narodiť v chovateľskej stanici a musia byť pri tom dodržané všetky podmienky, ktoré si vyžaduje čistokrvný chov daného plemena.

Mám čistokrvného psa bez rodokmeňa.

Čistokrvný pes bez preukazu o pôvode (rodokmeňa) neexistuje.

Pes bez preukazu o pôvode, aj keď vykazuje črty niektorého čistokrvného plemena, je považovaný za kríženca. Čistokrvný chov predpokladá evidenciu a poznanie predkov, ich fyzických aj povahových vlastností. Pes bez preukazu o pôvode má neznámy pôvod. Je to kríženec.

Čo napríklad môže byť podmienkou pre zaradenie psa do chovu?

  • Výstavné výsledky – na potvrdenie typických exteriérových čŕt plemena.
  • Pracovné skúšky – na potvrdenie pracovných vlôh (poľovné upotrebenie psa, alebo využitie v strážnej službe, polícii…).
  • Zdravotné testy (kontrola bedrových kĺbov, sluchové či zrakové testy…) na predchádzanie dedične podmienených ochorení, ktoré by mohli znemožňovať psovi dôstojný a plnohodnotný život.
  • Testy temperamentu – na overenie psychickej stability a reakcií.
  • Bonitácie – chovateľská prehliadka psa, na presný záznam jeho fyzických parametrov a kontrolu povahy. Závery správne zaznamenanej bonitácie môžu byť využívané na zhodnotenie stavu celej populácie plemena.

Mám psa s preukazom o pôvode. Musím s ním chodiť na výstavy?

Účasť na výstavách alebo skúškach nie je povinná. Je len na vás, akých aktivít sa budete so psom zúčastňovať. Účasť na výstave však môže byť u niektorého plemena podmienkou zaradenia do chovu. Ak nemáte tieto ambície, nemusíte sa výstav zúčastňovať.