WELSH CORGI PEMBROKE

Použitie: pastiersky a sprievodný pes

Klasifikácia FCI: 1. skupina – ovčiarske a pastierske psy s výnimkou švajčiarskych, 1. sekcia – ovčiarske psy, bez skúšky

Č. štandardu FCI: 39

 Pôvod: Veľká Británia

Dátum vydania platného štandardu: 1.12.1989

Celkový vzhľad: nízkonohý, mocný, robustný, ostražitý a čulý pes malého vzrastu, vzbudzuje dojem substancie a húževnatosti.

 Charakteristika: odvážny a šikovný.

Povaha: rozvážny a priateľský, nie nervózny či agresívny.

Hlava a lebka: hlava tvarom a vzhľadom  podobná líščej, so živým, inteligentným výrazom. Lebka medzi ušami pomerne  plochá a široká, s primerane vyvinutým stopom. Dĺžka papule v pomere k dĺžke temena 3:5. Papuľa sa mierne zužuje. Ňucháč je čierny.

Chrup: silné čeľuste s dokonalým, pravidelným a úplným nožnicovým zhryzom, pričom horné rezáky dosahujú bez medzery pred spodné a zuby stoja kolmo na čeľusť.

Oči: dobre osadené, okrúhle, stredne veľké, hnedé,  primerané farbe srsti.

Uši: vztýčené, stredne veľké,  mierne zaoblené.  Predĺženie myslenej priamky vedúcej od špičky nosa cez oko by malo viesť cez špičku ucha alebo tesne vedľa nej.

Krk: primerane dlhý.

Predné končatiny: krátke a čo najrovnejšie. Ramená prispôsobené zaobleniu hrudného koša. Kosti silné až po labky. Lakte priliehajú k telu nie príliš tesne, ani voľne.

Trup: stredne dlhý, dobre klenuté rebrá, bedrá nie krátke, pri pohľade zhora sa mierne zužujú. Rovná línia chrbta. Hrudník široký a hlboký, siaha hlboko medzi predné končatiny.

Zadné končatiny: silné a pružné, dobre zauhlené kolenné kĺby. Krátke končatiny, kosti silné až po labky. Päty sú pri pohľade zozadu rovné.

Labky: oválne, silné, dobre klenuté a uzavreté prsty, oba stredné prsty mierne prečnievajú. Vankúšiky silné a dobe vyplnené. Krátke pazúriky.

Chvost: nasadený na úrovni hornej línie, nesený nízko, nie stočený nad chrbát. Za pohybu nesený v predĺženej hornej línii, v kľude nesený nízko. Príliš vysoko alebo príliš nízko nesený chvost  je nežiadúci.

Pohyb:  voľný a aktívny, nemá byť viazaný.  Predné končatiny vykračujú dobre dopredu bez toho, aby sa príliš dvíhali, v súlade so záberom zadných končatín.

Osrstenie: stredne dlhé, rovné,  s hustou podsadou, nikdy nie mäkké, vlnité alebo drôtovité.

Farba: jednofarebná červená, sobolia, jelenia, čierna s pálením, s bielou alebo bez nej na končatinách, hrudnej kosti  a hrdle. Trocha bielej na hlave na papuli sa pripúšťa.

Veľkosť/hmotnosť: výška v kohútiku: cca  25,4 až 30,5 cm, hmotnosť: psy  10 až 12 kg, sučky 10 až 11 kg.

Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov  sa má pokladať za  chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené do mieška.