Slovensko

KYNOLÓGIA:

Happy Dogs – výcvik psov: http://happydogs.sk

Pes v pohode – profesionálne služby v kynológii – výcvik psov, hotel pre psy, búdy pre psy, poradenstvo: http://pesvpohode.sk/

 

VETERINÁRI:

Veterinárna ambulancia ELPA Trenčín: http://www.elpa-tn.sk/

Veterinárna ambulancia GAJA VET Trenčín-Juh: http://gajavet.sk/

Referenčné centrum pre veterinárnu neurológiu Trenčín: http://neurovet.sk

Veterinárna klinika Žilina: http://www.vetklinikazilina.sk/

Zvieracia klinika Pašek Trnava: http://www.zkp.sk/

 

WELSH CORGI:

Cayenne Chilli Kasmir Moravia (Chilli): https://www.facebook.com/CayenneChilli

Darmania z Irexu (Anie): https://www.facebook.com/pages/Darmania-z-Irexu

Air Bubble Welsh Magic (Bashka): https://www.facebook.com/AirBubbleBashka/

Welsh Corgi Slovakia: http://welshcorgislovakia.sk/

 

INÉ:

Asociácia slovenských klubov agilityhttp://www.agility.sk/

Nosework Slovensko: http://nosework.sk/