Obľúbené odkazy / Favourite links

Odkazy na stránky týkajúce sa kynológie, chovných staníc welsh corgi, prezentačné stránky corgis a ďalšie na Slovensku, v Českej republike a v zahraničí.