Náš rok 2019

Rok 2019 sa blíži k Silvestru a nám ubehol ako voda. Keďže sme mali veľa povinnosti, cestovania a aj tréningov, tak sme náš web zanedbávali. Na záver roka aspoň mala koláž z toho nášho…