Kurz “Pachové práce” s Happy Dogs

V priebehu mesiacov apríl – jún 2018 sme absolvovali kurz “Pachové práce” vo výcvikovej škole Happy Dogs pod vedením inštruktora, ktorý sa profesionálne venuje služobnej kynológii, vyhľadávaniu omamných a psychotropných látok.

Pachové práce predstavujú skvelú možnosť ako psa zabaviť a unaviť, sú vhodné rovnako aj pre staršie psy, alebo psov po úrazoch v čase rekonvalescencie.

V rámci tréningov sme sa venovali vyhľadávaniu špecifického pachu v rôznych terénoch, ako v interiéroch, tak i v exteriéri s cieľom naučiť psa špecifickú vzorku pachu samostatne nájsť a označiť jej miesto uloženia.

Samozrejme aj v rámci tréningov pachových prác využívame výlučne metodiku pozitívnej motivácie a odmeňovanie rôznymi formami, podľa preferencií psa, či už pamlskami, alebo hračkou, aportom.

Ďakujeme Happy Dogs Žilina za skvelé tréningy a tešíme sa na ďalšie aktivity v budúcnosti.