Seminár “Stres u psov a ako s ním pracovať” s Lenkou Blachovou

Séria seminárov organizovaných výcvikovou školou Happy Dogs Žilina mal svoje ďalšie pokračovanie 16.apríla 2018, tentokrát v spolupráci s Mgr. Lenkou Blachovou, trénerkou zo Psej školy KOIRA (ČR) s viac ako 17 ročnou praxou vo výcviku psov, okrem iného v prevýchove a resocializácii problémových psov a rehabilitácii reaktívnych psov.

V rámci semináru sme sa venovali problematike stresu, jeho vzniku, príčinám, prejavom a samozrejme správnym reakciám psovoda. Rovnako bola venovaná pozornosť vzájomnej komunikácii človek – pes, stratégiám ako sa vyrovnať so stresom a  metodikám práce so stresom.