Besedoseminár “Práce se skupinou zvířat”

Ďaľší zo skvelých besedoseminárov RNDr. Františka Šustu, PhD. pod názvom “Práce se skupinou zvířat”, ktorý sme si rozhodne nemohli nechať ujsť, zorganizovalo brnenské centrum DOXIE dňa 25.3.2018..

Seminár bol zameraný na riešenie problémov vznikajúcich pri kontakte viacej psov alebo zvierat, najmä v spoločnej domácnosti, či pri riešení spoločných úloh. Je prekvapujúce, koľko zdanlivých problémov jednotlivca pramení z “nerovnováhy v skupine”.

S Chilli a Anie sme sa zamerali na riešenie počiatočných fáz konflitkov v nočnom čase vplyvom vyššej úrovne stresu spôsobenej vonkajšími podnetmi, ich vzájomnú komunikáciu, preberanie rozhodovania a činnosť psovoda.