Kurz “Pachové práce” s Happy Dogs

V priebehu mesiacov apríl – jún 2018 sme absolvovali kurz “Pachové práce” vo výcvikovej škole Happy Dogs pod vedením inštruktora, ktorý sa profesionálne venuje služobnej kynológii, vyhľadávaniu omamných a psychotropných látok.

Pachové práce predstavujú skvelú možnosť ako psa zabaviť a unaviť, sú vhodné rovnako aj pre staršie psy, alebo psov po úrazoch v čase rekonvalescencie.

V rámci tréningov sme sa venovali vyhľadávaniu špecifického pachu v rôznych terénoch, ako v interiéroch, tak i v exteriéri s cieľom naučiť psa špecifickú vzorku pachu samostatne nájsť a označiť jej miesto uloženia.

Samozrejme aj v rámci tréningov pachových prác využívame výlučne metodiku pozitívnej motivácie a odmeňovanie rôznymi formami, podľa preferencií psa, či už pamlskami, alebo hračkou, aportom.

Ďakujeme Happy Dogs Žilina za skvelé tréningy a tešíme sa na ďalšie aktivity v budúcnosti.

Seminár “Stres u psov a ako s ním pracovať” s Lenkou Blachovou

Séria seminárov organizovaných výcvikovou školou Happy Dogs Žilina mal svoje ďalšie pokračovanie 16.apríla 2018, tentokrát v spolupráci s Mgr. Lenkou Blachovou, trénerkou zo Psej školy KOIRA (ČR) s viac ako 17 ročnou praxou vo výcviku psov, okrem iného v prevýchove a resocializácii problémových psov a rehabilitácii reaktívnych psov.

V rámci semináru sme sa venovali problematike stresu, jeho vzniku, príčinám, prejavom a samozrejme správnym reakciám psovoda. Rovnako bola venovaná pozornosť vzájomnej komunikácii človek – pes, stratégiám ako sa vyrovnať so stresom a  metodikám práce so stresom.

Besedoseminár “Práce se skupinou zvířat”

Ďaľší zo skvelých besedoseminárov RNDr. Františka Šustu, PhD. pod názvom “Práce se skupinou zvířat”, ktorý sme si rozhodne nemohli nechať ujsť, zorganizovalo brnenské centrum DOXIE dňa 25.3.2018..

Seminár bol zameraný na riešenie problémov vznikajúcich pri kontakte viacej psov alebo zvierat, najmä v spoločnej domácnosti, či pri riešení spoločných úloh. Je prekvapujúce, koľko zdanlivých problémov jednotlivca pramení z “nerovnováhy v skupine”.

S Chilli a Anie sme sa zamerali na riešenie počiatočných fáz konflitkov v nočnom čase vplyvom vyššej úrovne stresu spôsobenej vonkajšími podnetmi, ich vzájomnú komunikáciu, preberanie rozhodovania a činnosť psovoda.

 

Tréning je rozhovor a Výživa psa

Naša edukačná tour pokračuje. 5.novembra 2017 sme absolvovali vo výcvikovom centre Psí Park v Brne seminár Trénink je rozhovor s RNDr. Františkom Šustom, PhD. a 2. decembra 2017 v Žiline prednášku Výživa psa, ktorú zorganizovala výcviková škola Happy Dogs Žilina spolu s MVDr. Katarínou Jantoškovou z GAJA Vet Trenčín, ktorá v súčasnosti pôsobí ako nutričný poradca spoločnosti Farmina na Slovensku.

Z oboch podujatí sme si odniesli množstvo nových poznatkov a tešíme sa na ďalšie vzdelávacie aktivity v roku 2018.

Praktické lekcie s Františkom Šustom

V utorok 5.9.2017 sme sa zúčastnili “Praktických lekcií s RNDr. Franiškom Šustom, PhD.” vo výcvikovej hale pre psov Športového klubu policajtov K-9 v Bratislave.

František Šusta, tréner zvierat, autor desiatok odborných, vedeckých i popularizačných článkov, vytvoril dve inovatívne a uznané metodiky – index rovnováhy v skupine a trojúholník stresu, člen Českej a slovenskej etologickej spoločnosti a niekoľkých odborných organizácií združujúcich trénerov zvierat – ako prvý Čech sa stal členom Animal Behavior Management Alliance a International Marine Animal Trainers’ Association.  V roku 2014 sa ako držiteľ štyroch rôznych ocenení ABMA stal nositeľom historicky najväčšej zbierky cien udelovaných touto celosvetovou asociaciou profesionálnych trénerov zvierat.

V rámci praktických lekcií sme sa zamerali pri práci s Chilli a Anie na problematiku motivácie a odmeňovania v tréningu, prácu s priestorom a predchádzanie stresovým situáciam a ich možné riešenie metodikou pozitívneho posiľňovania.

Aj my chceme byť Happy Dogs

Asi každý majiteľ psa túži mať psa bezproblémového, poslušného, oddaného…. ideálneho, dokonalého. Ako my ľudia, aj každý jeden pes je bytosť, ktorá okrem zdedených vlastností, získa veľké množstvo vzorcov správania, spôsobov riešenia situácií a paletu vlastných „strachov“ v priebehu života. Tie nevhodné a nesprávne sú často spôsobené chybami vo výcviku, aj tými nevedomými, nesprávnym vyhodnotením situácie človekom, nesprávnym použitím tréningových metód a podobne. Príčin môže byť nespočetné množstvo, veľa z nich si nedokážeme vysvetliť, alebo ich odhaliť. Veľa krát však snahy o socializáciu a výcvik končia konštatovaním o dominancii psa, nedostatočnej inteligencii, alebo podobným „onálepkovaním“.

Keďže chceme, aby jediná „nálepka“ pre našich psov bola „happy dogs“, snažíme sa s nimi neustále pracovať s využitím metódy pozitívnej motivácie, techník operantného podmieňovania a posilňovania.

Táto forma výcviku je dlhoročne úspešne využívaná pri výcviku zvierat v ocenáriach a zoologických záhradách, ale aj pri výcviku psov ozbrojených a bezpečnostných zložiek.
Tréning pozitívnou motiváciou prebieha bez zastrašovania, fyzických trestov, nátlaku a korekcií. Ako motiváciu využíva rôzne druhy odmien (pamlsok, hračka, hra), vytvára dôveru a vzájomný vzťah medzi zvieraťom a človekom.

Veľmi nás teší, že v týchto dňoch začal v Trenčíne úvodný blok tréningov výcvikovej školy Happy Dogs pod vedením skúsenej inštruktorky Hely Sventek, kde samozrejme nemôžeme chýbať.

Pretože aj my chceme byť happy dogs 😉

4.6.2017 MVP Nitra & 10.6.2017 KVP Zlín / 4-th June 2017 IDS Nitra (SK) & 10-th June RDS Zlín (CZ)

Uplynulé dva víkendy boli prvými výstavnými dňami pre naše odchovankyňe Air Bubble Welsh Magic alias Baška a Azure Belle Welsh Magic alias Destiny.

Baška sa predstavila na Medzinárodnej výstave v Nitre dňa 4.6.2017. Od pána rozhodcu Dan Ericssona (SE) dostala hodnotenie Veľmi nádejná 1 s pekným posudkom. Ďakujeme jej majiteľke a handlerke v jednej osobe Jane Janeckej za predvedenie a blahoželáme k prvému úspechu.

Destiny sa predstavila o týžden neskôr na Krajskej výtave v Zlíne dňa 10.6.2017. Plemeno posudzoval pán Petr Řehánek a Destiny získala krásny posudok so známkou Veľmi nádejná 1. Ďakujeme za predvedenie spolumajiteľke Ditě Neudekovej a ešte raz blahoželáme.

*************************************************************************************************

It was first show days for our Air Bubble Welsh Magic alias Baška and Azure Belle Welsh Magic alias Destiny in last two weekends.

Baška started at IDS Nitra (SK) on 4-th June 2017. She has got classification Very Promising 1 with a very nice judgement from Mr. Dan Ericsson (SE).
Congratulation and many thanks for presentation to her owner Jana Janecká.

Destiny started at Regional dog show in Zlín (CZ) on 10-th June 2017. Destiny has got classification Very Promising 1 with a great judgement from Mr. Petr Řehanek (CZ).
Congratulation and many thanks for presentation to a co-owner Dita Nedekova!

 

7.-9.10.2016 MVP Komárom / 7-th – 9-th October 2016 IDS Komárom (HU)

V dňoch 7.-9. októbra 2016 Anie (Darmania z Irexu) štartovala na 3-dňovej medzinárodnej výstave v Komárome v otvorenej triede.

Prvý deň výstavy posudzoval plemeno rozhodca pán Milan Krinke (ČR) a Anie si odniesla hodnotenie Výborná 1 s udelením CAC a CACIB.
Získaním tohto Čakateľstva na medzinárodný šampionát krásy (CACIB) Anie ukončila svoj medzinárodný šampionát a po potvrdení splenia podmienok FCI jej bude priznaný titul C.I.B. (Medzinárodný šampión krásy).

V sobotu, druhý deň výstavy, posudzovala pani rozhodkyňa Charlotte Hoier (DK) a Anie ocenila hodnotením Výborná 1, CAC, Reserve CACIB.

Posledný výstavný deň posudzovala plemeno welsh corgi pani rozhodkyňa Judit Korózs-Pápp (HU), ktorá ohodnotila Anie známkou Výborna 1 s udelením CAC a CACIB.

Získom 3x CAC v rámci 3-dňovej medzinárodnej výstavy Komárom 2016 Anie splnila špeciálne podmienky pre udelene titulu Maďarský šampión krásy.

*************************************************************************************************

From 7-th to 9-th October 2016 Anie (Darmania z Irexu) started in 3-days Komárom CACIB International dogshow in open class.

On Friday Anie got the judgement Excellent 1 with CAC a CACIB under the judge Mr. Milan Krinke (CZ) .
On this day, according to obtaining CACIB, Anie finished her international championship and she is wating for validation her title C.I.B. (International Champion of Beauty) now.

Second day Anie got the judgement Excellent 1 with CAC and Reserve CACIB under the judge Mrs. Charlotte Hoier (DK).

The last day  Anie got the judgement Excellent 1 with CAC and CACIB under the judge Mrs. Judit Korózs-Pápp (HU).

According to special champion rules at the 2016 Komárom CACIB International dogshow (during the 3 days minimum 3 CAC titles) Anie achieved the title Hungarian Champion.

24.9.2016 NVP Brno / 24-th September 2016 NDS Brno (CZ)

24. septembra 2016 sa Anie (Darmania z Irexu) zúčastnila Národnej výstavy psov v Brne v otvorenej triede, kde od pána rozhodcu Tibora Havelku (SK) získala hodnotenie Výborná 1 a CAC. 

*************************************************************************************************

On the 24-th September 2016 Anie (Darmania z Irexu) started at NDS Brno (CZ) in the open class. She got the judgement Excellent 1 and CAC under the judge Tibor Havelka (SK).