Náš rok 2019

Rok 2019 sa blíži k Silvestru a nám ubehol ako voda. Keďže sme mali veľa povinnosti, cestovania a aj tréningov, tak sme náš web zanedbávali. Na záver roka aspoň mala koláž z toho nášho…

Pálava (ČR) – raj na zemi

Medzi naše obľúbené lokality na výlety patrí Pálava, chránená krajinná oblasť od roku 1976, ktorá bola v roku 1986 vyhlásená za biosférickú rezerváciu UNESCO kvôli prirodzeným, alebo málo ovplyvneným stepným ekosystémom.

Na hrebeni Pavlovskych vrchov

Ako východisko na turistiku si môžete vybrať vinársku malebnú obec Pavlov v ktorej okrem množstva sklípkov môžete navštíviť aj archeopark. V obci začínajú náučné trasy “Pavlovské vinice a vinné sklepy” a “Děvín“.

Vodná nádrž Nové Mlýny a obec Pavlov

Kraj je známy najmä svojimi vinicami a súčasne svojou históriou siahajúcou až do obdobia lovcov mamutov. Zabudnúť nesmieme na svetoznámu Věstonickú Venušu.

Sklípek v obci Pavlov

Medzi turisticky obľúbené ciele patria zrúcanina Dívči hrady a Sirotčí hrádek, vyhliadka z vrchu Děvín, alebo Stolová hora.

Pod vrcholom Děvín

Na Stolovej Hore

Vezmite svojich štvornohých kamošov a vyberte sa na juh Moravy objavovať tento jedinečný kus zeme. Ak si privstanete, možno na niektorom turistickom chodníku stretnete aj nás 😉 .

Welsh Magic vo Valašskom kráľovstve

Leto a dovolenky sú v plnom prúde a ako by to bolo, keby sme si nešli oddýchnuť aj my. Pre tento rok sme si vybrali Valašské kráľovstvo, typickú valašskú obec Veľké Karlovice, kde ešte aj dnes nájdete zachované pastviny s ovcami a dobytkom, staré chalupy v horách, kde sa dodnes hospodári, objavíte tu staré stromy, ktoré poznajú dávne príbehy, kaplnky a kríže rozprávajúce o starostiach a radostiach ľudí, ktorí tu dávno žili.

Valašská krajina

Veľké Karlovice boli založené v roku 1714 Karlem Jindřichem zo Žerotína. V roku 1762 získali Veľké Karlovice svoju pečať a z tohto obdobia sa zachovalo niekoľko pamiatok, z nich asi najznámejší je karlovský kostol z roku 1754, postavený v štýle neskorého baroka, fojtství z roku 1793, alebo kupecký dom slúžiaci ako Karlovské múzeum. Kto by sa chcel dozvedieť niečo viac z histórie obce, môže si prečítať na tejto stránke.

Karlovský kostol

Karlovské múzeum

Veľké Karlovice sa nachádzajú v chránenej krajinnej oblasti Beskydy a ponúkajú veľké množstvo športového vyžitia, od turistiky po značených turistických trasách, tak aj po náučných chodníkoch, cez cyklotrasy, až po zimné bežecké trate a lyžiarske svahy.

V regióne je veľké množstvo ubytovacích kapacít, od moderných hotelov až po autentické drevenice. Jednu z dreveníc zo siete Valašské chalupy sme si vybrali aj my.

Samozrejme, že musela byť “dog friendly”. Odporúčame a prajeme ešte príjemné leto.

Zdroj informácií: http://velkekarlovice.cz/

Kurz “Pachové práce” s Happy Dogs

V priebehu mesiacov apríl – jún 2018 sme absolvovali kurz “Pachové práce” vo výcvikovej škole Happy Dogs pod vedením inštruktora, ktorý sa profesionálne venuje služobnej kynológii, vyhľadávaniu omamných a psychotropných látok.

Pachové práce predstavujú skvelú možnosť ako psa zabaviť a unaviť, sú vhodné rovnako aj pre staršie psy, alebo psov po úrazoch v čase rekonvalescencie.

V rámci tréningov sme sa venovali vyhľadávaniu špecifického pachu v rôznych terénoch, ako v interiéroch, tak i v exteriéri s cieľom naučiť psa špecifickú vzorku pachu samostatne nájsť a označiť jej miesto uloženia.

Samozrejme aj v rámci tréningov pachových prác využívame výlučne metodiku pozitívnej motivácie a odmeňovanie rôznymi formami, podľa preferencií psa, či už pamlskami, alebo hračkou, aportom.

Ďakujeme Happy Dogs Žilina za skvelé tréningy a tešíme sa na ďalšie aktivity v budúcnosti.

Seminár “Stres u psov a ako s ním pracovať” s Lenkou Blachovou

Séria seminárov organizovaných výcvikovou školou Happy Dogs Žilina mal svoje ďalšie pokračovanie 16.apríla 2018, tentokrát v spolupráci s Mgr. Lenkou Blachovou, trénerkou zo Psej školy KOIRA (ČR) s viac ako 17 ročnou praxou vo výcviku psov, okrem iného v prevýchove a resocializácii problémových psov a rehabilitácii reaktívnych psov.

V rámci semináru sme sa venovali problematike stresu, jeho vzniku, príčinám, prejavom a samozrejme správnym reakciám psovoda. Rovnako bola venovaná pozornosť vzájomnej komunikácii človek – pes, stratégiám ako sa vyrovnať so stresom a  metodikám práce so stresom.

Besedoseminár “Práce se skupinou zvířat”

Ďaľší zo skvelých besedoseminárov RNDr. Františka Šustu, PhD. pod názvom “Práce se skupinou zvířat”, ktorý sme si rozhodne nemohli nechať ujsť, zorganizovalo brnenské centrum DOXIE dňa 25.3.2018..

Seminár bol zameraný na riešenie problémov vznikajúcich pri kontakte viacej psov alebo zvierat, najmä v spoločnej domácnosti, či pri riešení spoločných úloh. Je prekvapujúce, koľko zdanlivých problémov jednotlivca pramení z “nerovnováhy v skupine”.

S Chilli a Anie sme sa zamerali na riešenie počiatočných fáz konflitkov v nočnom čase vplyvom vyššej úrovne stresu spôsobenej vonkajšími podnetmi, ich vzájomnú komunikáciu, preberanie rozhodovania a činnosť psovoda.

 

Tréning je rozhovor a Výživa psa

Naša edukačná tour pokračuje. 5.novembra 2017 sme absolvovali vo výcvikovom centre Psí Park v Brne seminár Trénink je rozhovor s RNDr. Františkom Šustom, PhD. a 2. decembra 2017 v Žiline prednášku Výživa psa, ktorú zorganizovala výcviková škola Happy Dogs Žilina spolu s MVDr. Katarínou Jantoškovou z GAJA Vet Trenčín, ktorá v súčasnosti pôsobí ako nutričný poradca spoločnosti Farmina na Slovensku.

Z oboch podujatí sme si odniesli množstvo nových poznatkov a tešíme sa na ďalšie vzdelávacie aktivity v roku 2018.

Praktické lekcie s Františkom Šustom

V utorok 5.9.2017 sme sa zúčastnili “Praktických lekcií s RNDr. Franiškom Šustom, PhD.” vo výcvikovej hale pre psov Športového klubu policajtov K-9 v Bratislave.

František Šusta, tréner zvierat, autor desiatok odborných, vedeckých i popularizačných článkov, vytvoril dve inovatívne a uznané metodiky – index rovnováhy v skupine a trojúholník stresu, člen Českej a slovenskej etologickej spoločnosti a niekoľkých odborných organizácií združujúcich trénerov zvierat – ako prvý Čech sa stal členom Animal Behavior Management Alliance a International Marine Animal Trainers’ Association.  V roku 2014 sa ako držiteľ štyroch rôznych ocenení ABMA stal nositeľom historicky najväčšej zbierky cien udelovaných touto celosvetovou asociaciou profesionálnych trénerov zvierat.

V rámci praktických lekcií sme sa zamerali pri práci s Chilli a Anie na problematiku motivácie a odmeňovania v tréningu, prácu s priestorom a predchádzanie stresovým situáciam a ich možné riešenie metodikou pozitívneho posiľňovania.

Aj my chceme byť Happy Dogs

Asi každý majiteľ psa túži mať psa bezproblémového, poslušného, oddaného…. ideálneho, dokonalého. Ako my ľudia, aj každý jeden pes je bytosť, ktorá okrem zdedených vlastností, získa veľké množstvo vzorcov správania, spôsobov riešenia situácií a paletu vlastných „strachov“ v priebehu života. Tie nevhodné a nesprávne sú často spôsobené chybami vo výcviku, aj tými nevedomými, nesprávnym vyhodnotením situácie človekom, nesprávnym použitím tréningových metód a podobne. Príčin môže byť nespočetné množstvo, veľa z nich si nedokážeme vysvetliť, alebo ich odhaliť. Veľa krát však snahy o socializáciu a výcvik končia konštatovaním o dominancii psa, nedostatočnej inteligencii, alebo podobným „onálepkovaním“.

Keďže chceme, aby jediná „nálepka“ pre našich psov bola „happy dogs“, snažíme sa s nimi neustále pracovať s využitím metódy pozitívnej motivácie, techník operantného podmieňovania a posilňovania.

Táto forma výcviku je dlhoročne úspešne využívaná pri výcviku zvierat v ocenáriach a zoologických záhradách, ale aj pri výcviku psov ozbrojených a bezpečnostných zložiek.
Tréning pozitívnou motiváciou prebieha bez zastrašovania, fyzických trestov, nátlaku a korekcií. Ako motiváciu využíva rôzne druhy odmien (pamlsok, hračka, hra), vytvára dôveru a vzájomný vzťah medzi zvieraťom a človekom.

Veľmi nás teší, že v týchto dňoch začal v Trenčíne úvodný blok tréningov výcvikovej školy Happy Dogs pod vedením skúsenej inštruktorky Hely Sventek, kde samozrejme nemôžeme chýbať.

Pretože aj my chceme byť happy dogs 😉